Prowadzą działania, dzięki którym strony www są funkcjonalne dla użytkowników i bardziej przyjazne dla wyszukiwarek. Intensywnie pracują, by witryny internetowe stawały się lepiej widoczne w wynikach wyszukiwania i osiągały jak najwyższe pozycje. Kim są polscy pozycjonerzy i skąd pochodzą? Jakie mają wykształcenie i doświadczenie?

By odpowiedzieć na te pytania, przygotowaliśmy ankietę i przekazaliśmy ją w ręce osób zajmujących się prowadzeniem działań SEO. W naszej ankiecie wzięło udział prawie 350 przedstawicieli rodzimej branży SEO - z różnych województw, w różnym wieku i ze zróżnicowanym doświadczeniem. Na podstawie ich wypowiedzi stworzyliśmy raport, który stanowi swoisty portret polskiego pozycjonera 2015.

Dane demograficzne

Statystyki wskazują, że największa grupa polskich pozycjonerów pochodzi z Mazowsza. Stanowią oni trochę ponad18% wszystkich ankietowanych. Na drugiej pozycji uplasowali się SEO-wcy ze Śląska (15,6%). Najmniej licznie grono pozycjonerów zamieszkuje województwo świętokrzyskie (0,3%) oraz województwo opolskie (1,2%).

Mapa Polski

 

Z danych wynika, iż działania w zakresie SEO to przede wszystkim domena mężczyzn. Podczas gdy panowie stanowią mocną grupę 88%, tak zaledwie 12% osób związanych z branżą to kobiety.

Dominują głównie osoby młode, tj. w wieku pomiędzy 25-34 rokiem życia, stanowiąc prawie 65% badanych pozycjonerów. Najmniej liczna grupa to osoby powyżej 64 lat (0,6%) oraz w przedziale 55-64 lata (1,2%). Taki wynik nie powinien jednak dziwić, ponieważ świat internetu to głównie świat młodych ludzi.

Struktura wieku

Forma zatrudnienia i zajmowane stanowisko

Analizując odpowiedzi respondentów, wyłania się obraz polskiego pozycjonera jako właściciela firmy. Aż 45,3% specjalistów z badanej branży prowadzi własną działalność. Sporą grupę tworzą także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - stanowią one nieco ponad 36% ogółu. Wśród pozycjonerów pojawiają się i freelancerzy - jest ich średnio 11%. Najmniej osób pracuje częściowo na etacie, stanowiąc mniej niż 1% osób działających w branży SEO.

Forma zatrudnienia
 

Zgodnie z odpowiedziami, aż 40% osób wskazuje na siebie jako właściciela, jeśli chodzi o zajmowane stanowisko. Specjaliści w tej branży stanowią 19% ogółu - to nieco więcej niż starszych specjalistów (13%) i młodszych specjalistów (8,5%). Najmniej liczną grupą SEO-wców są osoby zajmujące dyrektorskie stanowisko (3,5%).

Biorąc pod uwagę płeć i formę zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko wyłania się ciekawy portret kobiety pozycjonerki. Większość pań w branży zdecydowała się na własną działalność. Na drugim miejscu uplasowały się kobiety pracujące na stanowisku specjalisty ds. SEO.

Wykształcenie i doświadczenie

Wśród polskich pozycjonerów przeważają osoby z wykształceniem wyższym - głównie na kierunkach związanych z marketingiem i IT (38%). Natomiast osób z wykształceniem wyższym, ale nie kierunkowym oraz wykształceniem średnim jest odpowiednio 30% i 31%. Najmniej liczna grupa to osoby z wykształceniem podstawowym stanowiąca zaledwie 1% ogółu.

W branży SEO liczy się jednak przede wszystkim doświadczenie, które przekłada się na efekty prowadzonych działań. Specjalistów w tej dziedzinie, którzy mogą pochwalić się praktyką powyżej 8 lat, jest średnio 19%. Natomiast 27,2% to osoby z doświadczeniem w przedziale 1-3 lata - takich pozycjonerów jest najwięcej w branży. Niewielką praktykę, bo na poziomie 0-1 roku, ma 13% respondentów.

Doswiadczenie w dziedzinie SEO

Jak wynika z raportu, im większe doświadczenie w pozycjonowaniu, tym większe prawdopodobieństwo na znalezienie pracy w zawodzie.

Wśród osób z 5-8 letnim doświadczeniem w SEO, 93% pracuje zawodowo w branży. Nieco mniej liczną grupę reprezentują osoby z doświadczeniem wynoszącym ponad 8 lat, wśród nich 89,5% pracuje, zajmując się SEO. 

Największe grono pozycjonerów (średnio 25%) deklaruje pracę nad 21-60 stronami internetowymi. Nieco mniej (19,8%) osób ma pod swoją opieką maksymalnie 5 stron. Natomiast osób zajmujących się ponad setką stron jest 16,3%. Działania w zakresie SEO dla 61-100 stron www przeprowadza zaledwie 7,4% osób i to oni stanowią najmniej liczną grupę.

Ile stron srednio pozycjonujesz

Ilość podejmowanej pracy łączy się bezpośrednio z doświadczeniem. Osoby z niedużym doświadczeniem, najczęściej pod swoją opieką mają 1-5 stron (68%). Tylko 5% respondentów z max. roczną praktyką bierze na siebie więcej niż 60 stron. Natomiast osoby z doświadczeniem powyżej 8 lat mają pod swoją opieką ponad 100 stron (niemal 32%). Nasuwa się więc tylko jeden wniosek: im większa praktyka w branży, tym możliwość prowadzenia działań SEO w znacznie szerszym zakresie.

Kim jest statystyczny polski pozycjoner?

Jak wynika z powyższej analizy, statystyczny polski pozycjoner to mężczyzna pochodzący z województwa mazowieckiego. Ma 25-34 lata i wykształcenie wyższe w kierunku związanym z IT lub marketingiem. Posiada 1-3-letnie doświadczenie w SEO i ma pod swoją opieką od 21 do 60 stron internetowych. Prowadzi własną działalność gospodarczą.