Nasz ulubiony dostawca wyników wyszukiwania Google uaktualnił „Search Quality Evaluator Guidelines” oraz wyświetla kod odpowiedzi http 410 jako 404 w sekcji „Sprawdzanie adresu URL” w Search Console.

Search Quality Evaluator Guidelines” to ogólnodostępny dokument zawierający wskazówki dla pracowników Google oceniających jakość stron internetowych oraz wyników wyszukiwania. Dla jasności, wskazówki nie są tożsame z tym jak działają algorytmy Google’a, aczkolwiek opinie recenzentów zapewne mają wpływ na algorytm. Tak przynajmniej sugeruje logika.

Pierwsza od zeszłego roku aktualizacja „Whitepaper” dotyczy uzupełnienia kwestii problematycznych reklam pojawiających się w osobnym oknie, sprawdzania treści zamieszczonych na stronach oraz  E-A-T.

Podejrzewam, że nikt z nas nie lubi wyskakujących okienek z reklamami, a już w szczególności tych zajmujących cały ekran monitora. Tego typu strony są określane mianem „interstitial pages”. Zmiana w „Search Quality Evaulator Guidelines” polega na tym, że uzupełniono informacje o „utrudniających życie” reklamach i pop-u’ach  stawiając je w jednym szeregu. Oczywiście, bez zmian pozostało to, że strony zawierający wcześniej wymienione elementy należy ocenić nisko. Informacja znajduję się na 32 stronie dokumentu.

Kolejna modyfikacja to dopisanie dwóch zdań do części poświęconej ocenie jakości stron (Page Quality). Z treści wynika, że recenzenci weryfikujący poziom zaawansowania informacji danej strony, powinni poświęcić szczególną uwagę twórcom, którzy dzielą się swoją wiedzą/doświadczeniem w postaci np. stylizacji włosów, rysowaniem czy pracami typu „DYI”.

E-A-T, czyli Expertise Authority Trustworthiness to polityka Google, w szczególności względem stron przechowujących poufne dane, wykonujących transakcje finansowe lub oferujące usługi medyczne (YMYL – Your Money Your Life). Z polityki tej wynika, że kwestie kompetentności, estymy i wiarygodności są bardzo ważne dla Google. Wraz z uaktualnieniem „Search Quality Evaulator Guidelines” informacja o E-A-T znalazła się w opisie dotyczącym Page Quality.

 

Poza zmianami w poradniku dla recenzentów jakości, użytkownik Twitter’a zauważył, że jego strony z kodem odpowiedzi http 410, zarezerwowanym dla stron usuniętych permanentnie jawią się jako 404 w narzędziu do sprawdzaniu adresów URL w Search Console. Zapytany o to John Mueller stwierdził, że jest to uproszczenie z ich strony w tym konkretnym przypadku.  

 

źródło: http://static.googleusercontent.com/media/www.google.dk/da/da/insidesearch/howsearchworks/assets/

searchqualityevaluatorguidelines.pdf

https://www.seroundtable.com/google-url-inspection-tool-410-as-404-27592.html