Całkowicie przebudowaliśmy zakładkę Klienci.  Do tej pory, po wejściu w zakładkę wyświetlana była tabela z nazwami klientów, statusem ich konta oraz ilością przypisanych stron.

W nowej wersji pokazujemy zestawienie przychodów. Dzięki temu, na pierwszy rzut oka widać, jak kształtowały się przychody pochodzące  z poszczególnych Klientów w ostatnim zamkniętym okresie rozliczeniowym, aktualnym okresie oraz jaki jest maksymalny możliwy przychód do osiągnięcia z danego Klienta.

Dodatkowo pokazujemy liczbę monitorowanych fraz przypisaną do konkretnego Klienta.

Zmianie uległy także szczegóły konta Klienta.

Strony Klienta wyświetlane są w tabeli, z informacją o ustawionym okresie rozliczeniowym  oraz sposobie rozliczeń. Widoczny jest również ostatni i aktualny przychód.

W Kosztorysach pojawił się wykres z miesięcznym zestawieniem przychodów z Klienta. 

Wygenerowane kosztorysy Klientów zostały pogrupowane z podziałem na miesiąc wystawienia, co znacznie zwiększa przejrzystość wyświetlania danych.

Największą wprowadzoną zmianą jest możliwość zmiany ustawień kosztorysów, czyli ponownej edycji sposobu rozliczania się z Klientem i zmiany stawek rozliczeniowych, bezpośrednio z zakładki Klienci.

Dotychczas zmiany rozliczeń Klienta można było dokonać z poziomu „Monitora pozycji”, po przejściu na konkretną monitorowaną stronę. Aktualnie wystarczy przejść do „Ustawień kosztorysów” znajdujących się bezpośrednio w koncie Klienta.

Ostatnią z wprowadzonych zmian jest możliwość zmiany adresu e-mail przypisanego do subkonta Klienta.