Ostatnio w Google Search Console pojawiło się powiadomienie na wykresie dotyczącym wyników wyszukiwania (sekcja „Skuteczność”). Komunikat odnosił się do modyfikacji danych wyświetlanych w GSC, konkretnie usunięcia wyników określanych jako „inne” (other). Zmiana miała wpływ również na dane widoczne w Google Analytics.

Inne zapytania w Google Analytics

Do niedawna sumy incydentalnych zapytań były prezentowane w wierszu „inne” w raporcie pod wykresem w sekcji „Skuteczność”. Generalnie, ukrycie rzadkich zapytań miało na celu zapobieganie możliwości identyfikacji użytkowników wyszukujących tego typu frazy według Google. Skala danych zgromadzonych w wierszu „innych” zależała więc od danej strony.

Od momentu wprowadzenia zmiany w dniu 19 sierpnia 2018 r., zsumowane okazjonalne zapytania nie są już wyświetlane w raporcie w sekcji „Skuteczność”. Rozbieżności między łączną liczbą kliknięć a zapytaniami przedstawionymi pod wykresem można zlikwidować przez wpisanie „inne” w filtrze „Zapytania niezawierające”, czego efekt widać na poniższym obrazku.

Wykres w Google Search Console

Eliminacja „innych” objęła również Google Analytics, które dotąd były widoczne w sekcji Pozyskiwanie -> Zapytania, oraz API.

 

Źródła: