Google Grafika jest wyszukiwarką, która pozwala na wyszukiwanie grafiki w podobny sposób jak ta dla witryn. Wyszukiwarka plików graficznych Google dostępna jest pod dedykowanym adresem https://images.google.pl/ oraz po przełączeniu się na zakładkę „Grafika” w tradycyjnej wyszukiwarce Google:

zakadka-grafika

Google Grafika pozwala na wyszukiwanie plików graficznych według wpisanego słowa kluczowego (tradycyjne wyszukiwanie grafiki) oraz według obrazu (wyszukiwanie obrazem, czyli tzw. wyszukiwania odwrotne).

Wyszukiwanie grafiki w Google – wyszukiwanie według słów kluczowych

Tradycyjna i najbardziej popularną formą wyszukiwania plików graficznych w Google jest oczywiście wyszukiwanie z wykorzystaniem wyrazów (słów kluczowych).

Search Google  Grafika

Jest to najpopularniejsza metoda wyszukiwania, która pozwala w szybki sposób wyszukać obrazy, grafiki czy ilustracje pasujące do wpisanego przez użytkownika zapytania.

Google grupuje oraz wyświetla użytkownikowi pliki graficzne, które zostały skojarzone z wpisanym zapytaniem. Google udostępnia w wyszukiwarce kilka dodatkowych narzędzi, które mogą znacząco usprawniać cały proces poszukiwania grafiki.

Narzędzia wyszukiwania Google Grafika

Narzędzia wyszukiwania w Google Grafika to element, który umożliwia rozwinięcie dodatkowych opcji wyszukiwania plików graficznych:

narzedzia wyszukiwania google grafika

Znajduje się tutaj 6 dodatkowych opcji wyszukiwania grafiki

Rozmiar pliku

Zakładka rozmiar pliku pozwala zdefiniowanie rozmiaru wyszukiwanej grafiki. Mamy tutaj możliwość zawężenia wyników wyszukiwania do obrazów o dokładnie zdefiniowanej rozdzielczości czy rozdzielczości większej od tej, którą podamy. Zakładka umożliwia również zawężenie wyszukiwania tylko do ikon.

Kolor pliku

Zakładka kolor pliku pozwala na zdefiniowanie koloru grafiki. Google umożliwia wyszukiwanie np. tylko grafik czarnobiałych, kolorowych, czy w wybranym przez nas kolorze.

Typ pliku

Zakładka typ pliku pozwala na zdefiniowanie rodzaju wyszukiwanej grafiki. Zakładkę można skonfigurować tak, aby pokazywała tylko twarze, zdjęcia, obiekty clip art., grafiki wektorowe czy animowane.

Godzina – czas wysłania pliku

Zakładka godzina pozwala na zdefiniowanie przedziału czasu w oparciu, o który przeprowadzone ma być wyszukiwanie. Mamy tutaj dwie domyślne opcje w postaci 24 godzin i tygodnia czasu oraz 3 pozwalającą na ręczne zdefiniowanie przedziału czasu, z jakiego wyświetlone mają być wyniki. Należy pamiętać, że zakres czasu w wielu przypadkach liczony jest od czasu indeksacji obrazu przez roboty, a nie jego pojawieniu się w sieci.

Prawa do użytkowania

Należy pamiętać o tym, że wszystkie pliki znajdujące się w Google Grafika, chronione są prawami autorskimi, a ich wykorzystywanie poprzez pobranie na komputer, jest często jawnym łamaniem tych praw. Zakładka prawa do użytkowania pozwala na posortowanie wyników wyszukiwania według praw do ich ponownego wykorzystywania. Mamy tutaj możliwość wyświetlenia grafik, które możemy ponownie wykorzystać lub wykorzystać i modyfikować – w celach komercyjnych i niekomercyjnych. Warto zaznaczyć tutaj, że wyszukanie użyć swojego obrazu jest stosunkowo proste, dokładniej omówię to w rozdziale 2.

Pozostałe opcje

Zakładka pozostałe opcje na chwilę obecną umożliwia włącznie/wyłączenie wyświetlania rozmiarów grafik bezpośrednio w wynikach wyszukiwania.

Filtr Safe Search

Filtr Safe Serach jest opcją, która umiejscowiona jest obok koła zębatego. Umożliwia on włączenie tzw. „bezpiecznego przeglądania wyników” – czyli odfiltrowanie treści o charakterze seksualnym.

Wyszukiwanie obrazem (tzw. odwrotne wyszukiwanie grafiki)

wyszukiwanie obrazem wyszukiwanie odwrotne

Wyszukiwanie obrazem, które znane jest również jako wyszukiwanie odwrotne, pozwala na wygodne wyszukanie stron, na których znajduje się wskazana grafika:

wyszukiwanie obrazem przez URL lub Upload zdjecia

Mamy tutaj możliwość przesłania grafiki, którą chcemy wyszukać bezpośrednio ze swojego komputera lub załadowanie jej w oparciu o wklejenie adresu URL.

Wyszukiwanie obrazów jest bardzo popularne wśród osób zajmujących się odpłatnym umieszczaniem zdjęć na popularnych serwisach ze zdjęciami.

Po przesłaniu lub załadowaniu obrazu Google prezentuje w wynikach wyszukiwania:

  • serwisy, które zawierają przesłany obraz,
  • obrazy podobne do przesłanego,
  • strony, które zawierają obrazy podobne do przesłanego.

Tutaj również Google udostępnia dodatkowe narzędzia wyszukiwania. Mamy tutaj możliwość sortowania wyników w oparciu o zakres dat oraz przełączenie się na wyszukanie obrazów podobnych do załadowanego.

Narzędzie to jest bardzo wygodne i przydatne np. jeśli chcemy znaleźć posiadaną przez nas grafikę w większej rozdzielczości, strony na których występuje, czy np. stocka, na którym można by ją zakupić.

Zaawansowane wyszukiwanie grafiki

Zaawansowane wyszukiwanie grafiki to przydatne narzędzie, które zawiera w jednym miejscu wszystkie dostępne filtry narzędzi wyszukiwania Google Grafika. Możemy tutaj wygodnie zdefiniować ustawienia wyszukiwania zdjęć. Istnieje również identyczne narzędzie do zaawansowanego wyszukiwania innych treści niż grafiki.

Podsumowanie

Wyszukiwarka Grafiki Google, w niektórych branżach może być bardzo wartościowych źródłem ruchu w serwisie.

Google grafika widok zdjecia

Każda z grafik jest przedstawiana przez Google w postaci miniaturki z możliwości przejścia do postronny serwisu zawierającego wybraną grafiką lub bezpośrednie udanie się do adresu zawierającego samą grafikę. Warto monitorować ruch z wyszukiwarki grafik za pośrednictwem Google Search Console (zakładka Analityka wyszukiwania), natomiast w celu ich łatwiejszej indeksacji należy uwzględnić pliki graficzne w mapie strony.