Wieczorem 9 października Matt Cutts zapowiedział odświeżenie algorytmu odpowiedzialnego za ocenę strony pod kątem umiejscowienia reklam na niej, która ma dotknąć ok. 0,7% angielskich zapytań (pierwsza ze zmian ze stycznia br. dotknęła ok. 1% wyników wyszukiwania we wszystkich językach). Serwis SeachEngineLand stosuje tu nazewnictwo "Top Heavy", w polskiej blogoserze używa się m.in. określenia aktualizacji "Above the fold".

Chodzi o zmianę opisaną w artykule Page layout algorithm improvement. Ocenie ma podlegać treść widoczna tuż po wejściu na nią, tj. nad linią przewijania, co sugeruje, że powinniśmy zadbać o jak najlepszą zawartość widoczną m.in. w podglądzie wyników wyszukiwania Google i o to, aby znalazła się na nim szukana fraza.

Negatywny wpływ na ocenę strony mogą mieć zatem także reklamy, przez które użytkownik musi przewinąć stronę, aby dostać się do docelowej zawartości.

"If you click on a website and the part of the website you see first either doesn’t have a lot of visible content above-the-fold or dedicates a large fraction of the site’s initial screen real estate to ads, that’s not a very good user experience. Such sites may not rank as highly going forward."

Autorzy artykułu na blogu Google uspokajają jednak, że umiejscowienie reklam w górnych partiach strony może szkodzić tylko wtedy, jeśli są one stosowanie nadmiernie. Pojedyncze reklamy wyświetlane nad linią przewijania nie powinny zatem zaszkodzić stronie.

"This algorithmic change does not affect sites who place ads above-the-fold to a normal degree, but affects sites that go much further to load the top of the page with ads to an excessive degree or that make it hard to find the actual original content on the page."

Top Heavy to zmiana algorytmu, a nie filtr. W związku z tym na stronach, które zanotowały spadki, należy nanieść zmiany i poczekać aż Google odświeży ich kopie. Tym samym nie ma potrzeby wysyłania zgłoszeń ponownego rozpatrzenia strony.