O ile w Polsce niepodzielnie panującą wyszukiwarką jest Google, o tyle coraz więcej specjalistów do spraw SEO i marketerów poszukuje innych kanałów dotarcia dla swoich klientów. Jednym z nich jest Yandex — wyszukiwarka, która pod względem popularności zajmuje piąte miejsce na świecie, a pierwsze w Rosji.

Według serwisu Net Market Share w październiku 2018 roku udział w światowym rynku wyszukiwarki Google wyniósł 76,14% a Yandexa – 1,54%.

Znaczenie tego faktu z punktu widzenia okazji do świadczenia usług na całym świecie jest niebagatelne, a możliwości pozycjonowania swoich produktów i usług poza Google na rosyjskojęzycznym rynku są kuszące.

W związku ze wzrostem zainteresowania tematyką pozycjonowania w Yandexie, poniżej zamieszczam dwadzieścia wybranych rosyjskich pojęć związanych z SEO wraz z ich polskimi bądź angielskimi tłumaczeniami. Choć angielski niepodzielnie króluje w branży SEO i dla wygody korzystamy z angielskich terminów, wiele z nich ma swoje odpowiedniki w języku rosyjskim (i analogicznie polskim), które są stosowane w żargonie specjalistów SEO

 • алгоритмический фильтр (aloritmiczeskij filtr) - filtr algorytmiczny
 • атрибут alt картинки (atribut alt kartinki) - atrybut alt obrazka
 • архивная копия сайта (archiwnaja kopija sajta) - archiwalna kopia strony
 • базовый URL (bazowyj URL) - podstawowy adres URL
 • брошенныйдомен(broszennyj domien) - wygasła domena
 • вес ссылки (wies ssylki) - link juice
 • геозависимые запросы (geozawisimyje zaprosy) - frazy regionalne
 • длинный хвост (dlinnyj chwost) - long tail
 • искусственная ссылка (iskusstwennaja ssylka) - link nienaturalny
 • линкатор (linkator) - system wymiany linków
 • локальное продвижение сайтов (lokalnoje prodwiżenije sajtow) 0 pozycjonowanie lokalne
 • местные результаты выдачи (mestnyje rezultaty wydaczi) - lokalne wyniki wyszukiwania
 • метаописание (metaopisanije) - meta opis
 • низкочастотнoe ключевoe словo (nizkoczastotnoje kliuczewoje slowo) - słowo kluczowe o małej liczbie wyszukiwań
 • оптимизациякартинок(optimizacyja kartinok) - optymalizacja grafik
 • органический трафик (organiczeskij trafik) - ruch organiczny
 • просмотр позиции (prosmotr pozicyi) - sprawdzanie pozycji
 • редакторисходногокода(redaktor ischodnowo koda) - edytor kodu źródłowego
 • точное соответствие (tocznoje sootwetstwije) - dopasowanie ścisłe
 • хостер (choster) - dostawca hostingu

Wszystkie powyższe hasła można znaleźć w opracowanym przeze mnie bezpłatnym tematycznym słowniku polsko-rosyjskim i rosyjsko-polskimpoświęconym wybranym zagadnieniom marketingu online (oprócz SEO i pozycjonowania znajdują się tam hasła dotyczące mediów społecznościowych i analityki internetowej).