29.11.2023 – Google rozszerza obsługę znaczników szczegółowych informacji o organizacji.

27.11.2023 – Google udostępnia nowe dane uporządkowane: strony profilu i forum dyskusyjne.

24.11.2023 – Google zapowiada, że 8.01.2024 r. wycofa z Search Console narzędzie ograniczania szybkości indeksowania

16.11.2023 – Google aktualizuje dokumentację ze wskazówkami dla testerów jakości wyszukiwarki.

15.11.2023 – Google aktualizuje dokumentację na temat danych uporządkowanych dla kursów i list z kursami.

8.11.2023 – Google wdraża Reviews Update. Zakończono 7.12.2023

2.11.2023 – Google wdraża aktualizację Core Update, zakończono 28.11.2023

--

6.12.2023 – Google ogłasza nowy model AI – Gemini, który wdrożony został już częściowo w wyszukiwarce, a niedługo trafi również na urządzenia Google. AI ma przewyższać znacząco ChatGPT.