Jednym z czynników, które mają znaczący wpływ na różnice w pozycjach sprawdzanych przez różne osoby, jest nasza lokalizacja - a właściwie miejscowość, którą Google automatycznie u nas wykryje. Mówimy o tzw. personalizacji w oparciu o lokalizację wyszukującego.

Zacznijmy od przykładu, a mianowicie od sprawdzenia pierwszej strony wyników dla słowa "fryzjer". W tym przypadku Google wyświetla aż 22 wyników na jednej stronie, z czego 7 pochodzi z map Google. Poniżej znajduje się fragment zawierający tylko wyniki z map.

Fryzjer Olsztyn

Zwróćmy uwagę na lokalizację tych wyników - wszystkie salony są z Olsztyna, a to dlatego, że łączymy się z internetem z tego miasta. Można jednak wymusić na Google wyświetlenie wyników z innej lokalizacji, co jest możliwe przez wybranie z górnego menu zakładki "Narzędzia wyszukiwania" i wpisania dowolnej miejscowości, np. Wrocław.

Zmiana lokalizacji w Google

Po tej zmianie wyniki z mapek prezentują się w następujący sposób:

Fryzjer Wrocław

Również w tym przypadku 1. strona wyników Google wyświetla aż 22 pozycji, w tym 7 z mapek. Mapki te wyświetlają się zazwyczaj po ok. 3 wynikach organicznych, więc uzyskanie 4. i niższych pozycji oznacza spadek poniżej tych 7 wyników lokalnych, czyli w rezultacie pozycję poniżej pierwszej 10.

Należy o tym pamiętać podczas monitorowania pozycji strony za pomocą dostępnych narzędzi, m.in. SeoStation, który domyślnie monitoruje je przy ustawieniach globalnych, czyli niezależnych od miejscowości, ale umożliwia zmianę tych ustawień. W przypadku pozycjonowania serwisów o zasięgu lokalnym (np. strony salonu fryzjerskiego) należy skupić się właśnie na wynikach lokalnych i skorzystać z opcji zaawansowanych, które pozwalają na wymuszenie sprawdzania pozycji np. z Wrocławia. Wystarczy przejść do edycji strony, następnie do zakładki z wyborem wyszukiwarek i przy Google kliknąć "Zaawansowane". Poniżej widać przykładowe ustawienia, dzięki którym SeoStation będzie monitorował pozycje widoczne dla użytkowników z Wrocławia.

Ustawienia zaawansowane Google

Pamiętaj, aby korzystać z tej opcji głównie wtedy, kiedy zajmujesz się serwisami o zasięgu lokalnym, ponieważ docelowymi klientami są wtedy tylko mieszkańcy tego samego miasta lub ewentualnie sąsiadujących z nim obszarów. Nie powinny Cię wtedy interesować wyniki wyświetlane dla użytkowników np. z Olsztyna czy Szczecina, ponieważ klienci stamtąd nie będą zainteresowani ofertą. Tym samym nie potrzebujesz uzyskiwać wysokich pozycji z tych miast ani w wynikach niezależnych od lokalizacji - powinny Cię interesować wyłącznie wyniki z lokalizacji, w której Twój klient ma siedzibę i na terenie której wykonuje swoje usługi. Musisz również zadbać o to, aby sam klient miał świadomość tego, w jaki sposób monitorowane są pozycje jego strony.

Jeśli jednak pozycjonujesz stronę sklepu online, portfolio z ofertą tworzenia stron lub innych, których działalność nie ogranicza się tylko do jednej miejscowości, wtedy koniecznie monitoruj pozycje strony z domyślnymi ustawieniami. W tej sytuacji będzie Ci zależało na wysokich pozycjach z każdej możliwej lokalizacji, aczkolwiek możesz dodać stronę do SeoStation jeszcze raz, tym razem z włączonym wymuszaniem lokalizacji, aby obserwować zmiany w pozycjach. Skup się jednak na wynikach globalnych.

To jednak nie jedyne wyniki, które ulegają zmianie w zależności od wykrytej lub wybranej lokalizacji. Różnice można zauważyć także w standardowych wynikach organicznych, czego przykład widać poniżej. Sprawdzane są pozycje dla frazy "tworzenie stron", która nie zwraca wyników z mapek, ale w przypadku której różnią się pozycje pod koniec top 10. Po lewej stronie widać fragment wyników wyszukiwanych z Olsztyna, natomiast po prawej - z Wrocławia.

Tworzenie stron

Kilka pierwszych wyników było niezależnych od lokalizacji, jednak ostatnie wyniki w top 10 zwróciły strony firm mających swoją siedzibę odpowiednio w Olsztynie (w jednym przypadku pobliskiego Mrągowa) i Wrocławiu. Zwróćmy uwagę, że są to wyniki dla frazy "tworzenie stron", a nie "tworzenie stron Olsztyn" i "tworzenie stron Morąg". Po dopisaniu nazw miejscowości do zapytania, wyniki znowu będą się od siebie różnić - w przypadku powyższych fraz, powinny się one zaczynać (a nie kończyć) od wyników widocznych na obrazkach.

Podsumowanie

Użytkownicy naszego serwisu od czasu do czasu proszą nas o wyjaśnienia rozbieżności pozycji pomiędzy tymi widocznymi podczas samodzielnego odpytywania Google, z tymi z SeoStation, a nawet z tymi otrzymanymi w raportach od innych firm korzystających z innych narzędzi. Mamy nadzieję, że tym wpisem udało nam się wyjaśnić główną przyczynę tych różnic i że macie świadomość tego, które wyniki powinniście monitorować, a które faktycznie monitorujecie.

Podsumowując, jeśli firma ma zasięg lokalny, tj. ogranicza się do oferowania usług na terenie jednej miejscowości, to pozycjonując jej stronę należy skupić się na monitorowaniu pozycji zgodnych z lokalizacją firmy. Jeśli jednak zasięg jest ogólnokrajowy, dostarczanie klientowi raportów z wyników lokalnych jest błędem i - jak się okazuje - praktyką stosowaną przez niektóre firmy celowo.