Na polskim rynku istnieją dwa dominujące systemy rotacyjne. Mówimy tu o E-weblink.com oraz Gotlink.pl. E-weblink kładzie duży nacisk na wysoki „site” i mocne podlinkowanie stron. Sprawdza się dobrze przy pozycjonowaniu mniejszych ilości haseł. Przy szerszych działaniach pozycjonerskich konieczne jest wykupienie płatnego konta PRO. Gotlink.pl posiada funkcjonalny panel administracyjny, a korzystanie ze wszystkich opcji jest całkowicie darmowe. System ten mocno premiuje domeny główne, wysoki PageRank oraz unikalne adresy IP. Popularność obu tych platform jest zbliżona.

Opisy systemów:

Konfiguracja w systemie Gotlink.pl

1. Należy stworzyć grupę dla danej domeny oraz przydzielić punkty.

Gotlink - grupy linków

Ilość punktów powinna być podbierana w zależności od tego, czy strona już była wcześniej linkowana. Jeśli nie była, to powinno zaczynać się od kilkuset do tysiąca punktów na domenę, systematycznie zwiększając tę liczbę stosownie do wyników w Google.

2. Dodanie linków na dwa sposoby - wprowadzenie ich ręcznie lub zaimportowanie

Gotlink - linki

a) adres url – strona, która ma zostać podlinkowana

b) anchor – tekst linku

c) atrybut 'title' (tytuł) – tytuł linku, dodawany opcjonalnie

d) link może być otoczony tekstem przed i po nim; można korzystać z dostępnych szablonów

e) kategoria tematyczna

f) określenie priorytetu dla linków, które mają docelowo dostać większą liczbę punktów

g) automatyczne sprawdzanie pozycji w wyszukiwarce dla danego hasła

h) określenie procentu pogrubionych linków oraz procentowy udział linków 'nofollow'

Multilink– można zmieniać rotacyjnie anchor i adres, w zależności od tego co chce się rotować.

Gotlink - multilink

Gotlink - dodawanie nowego multilinka

- jeden anchor przypisywany do kilku URL i odwrotnie

- do konkretnych anchorów przywiązany konkretny adres URL

- losuje anchor i URL z podanej listy

- system pobiera linki, emituje je i zlicza pobrania, po których rotuje dalej

Podczas konfiguracji projektu w SWL należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze nigdy nie należy emitować linków z danego systemu na pozycjonowanej stronie. Zasada ta dotyczy również subdomen dostępnych w obrębie pozycjonowanej domeny. Istnieje kilka zdecydowanie lepszych sposobów na pozyskanie potrzebnej ilości punktów.

Oprócz tego należy pamiętać, że dla każdej witryny powinna zostać dobrana indywidualna strategia linkowania. Młode domeny należy traktować w początkowej fazie niewielką ilością punktów zaczynając od kilkuset i stopniowo zwiększając ich ilość w zależności od osiąganych wyników. Jednocześnie nie można zapominać o zróżnicowaniu profilu linków poprzez inne metody link buildingu.

Rotacyjne systemy wymiany linków powodują znaczny przyrost odnośników. Należy, więc projekt skonfigurować tak, aby profil linków prowadzących do strony wyglądał naturalnie. Na uwadze należy mieć również fakt, że rotacyjne SWL nie mogą być jedynym źródłem pozyskiwanych odnośników, a powinny stanowić uzupełnienie szerszej strategii.

Systemy wymiany linków również sprawdzają się przy indeksowaniu stron oraz podczas procesu podlinkowywania zaplecza, co zwiększa jego moc.

Konfiguracja w systemie e-weblink.com

W darmowej wersji konfiguracja w systemie wygląda bardzo prosto. Poprzez kliknięcie zakładki „Linki”, a dalej „Dodaj link” dodajemy na początku nazwę (anchor), a potem przypisany do niego adres URL. Po naciśnięciu „Zapisz” pojawia nam się lista dodanych linków.

E-weblink - dodawanie nowego linka

e-Weblink w darmowej wersji uniemożliwia grupowanie linków w projekty w przeciwieństwie do Gotlinka. Konsekwencją tego jest niemożność przypisania poszczególnym linkom określonej ilości punktów. Ilością przydzielonych punktów możemy manipulować jedynie za pomocą „Wag”. Poniżej można zobaczyć, że czym większy priorytet („Waga”), tym więcej punktów zostanie przydzielonych do linku.

E-weblink - lista linków

Przy zakupie płatnego konta PRO w systemie e-Weblink mamy możliwość grupowania linków w projekty i przydzielania poszczególnym projektom oczekiwanej ilości punktów.

Inne wpisy: