11 stycznia miało miejsce pierwsze w tym roku Google Webmaster Hangout z Johnem Muellerem. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych kwestii poruszonych podczas tego spotkania.

  • Nie wszystkie funkcje ze starej wersji Google Search Console znajdą się w nowej wersji. John argumentował usunięcie wybranych elementów GSC tym, że nie widzi sensu przenoszenia mało istotnych raportów do nowej części jak np. błędy indeksowania.
  • Strony, które wykorzystują Server Side Rendering (SSR) do wyświetlania zawartości oraz zawierają skrypt JavaScript powinny być przystosowane do sytuacji awaryjnej w której JavaScript się rozsypie. Sęk w tym, aby błąd JavaScript nie zablokował widzialność treści w nim zawartej Googlebotowi, a jedynie nie zaktualizował dotychczasowej.
  • Również w przypadku stron korzystających z SSR, John wskazuje, że jeśli tylko treść jest renderowana, a np. linki, dane z projektu Schema.org już nie to Google będzie miało problem z indeksowanie ich.
  • Google pracuje nad udoskonaleniem alertów wyświetlanych w Google Search Console, ponieważ dochodzi do sytuacji w których Googlebot, z pewnych względów niezależnych od jakości witryny, tymczasowo nie jest w stanie ją „zwiedzić”. W takich sytuacjach pojawi się niepotrzebna informacja w GSC o błędach w indeksowaniu, stąd toczące się prace mają na celu oparcie całego procesu o bardziej trwałą wersje strony.
  • Strony korzystające z hostingu Content Delivery Network (CDN) nie są traktowane wyjątkowo. Z perspektywy Google to kolejna strona, nie ma dla nich różnicy czy witryna wykorzystuje hosting CDN czy nie.
  • Rozwarstwienie sitemapy nie robi Google żadnej różnicy. Z technicznego punktu widzenia te pliki i tak trafiają w jedno miejsce i tam są procesowane, dlatego, wszystko im jedno jak podzielisz sitemapy.
  • Dane zawarte w takich raportach jak „Obsługa na urządzeniach mobilnych” oraz „Dane uporządkowane” (znaczniki Schema.org) stanowią jedynie wycinek tych informacji i niekoniecznie muszą być kompletne.
  • Strony, które z jakiegoś powodu ukryte np. dla użytkowników wybranych regionów danego kraju i jednocześnie nie są wykluczone z widoku Googlebota mogą zostać posądzone o maskowanie. John radzi, aby zablokować indeksowanie treści, które mają być niewidoczne oraz stworzyć generalną treść dla wszystkich regionów (oczywiście widoczną dla Googlebota).
  • Google może wyświetlić inną treść niż podaną w tagu meta description z kilku powodów, np. jeśli uzna ją za nieadekwatną do zawartości na stronie albo treść opisu zawiera spam.