Kogo poszukują pracodawcy i jakie mają oczekiwania wobec zatrudnianych pracowników branży SEO? Jakich umiejętności oczekuje się od młodszego specjalisty SEO? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi w ostatniej ankiecie.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakie oczekiwania ma przyszły pracodawca wobec pracownika na stanowisko młodszego specjalisty SEO, zadaliśmy kilka pytań 107 firmom z tej branży. Ponad 70% z ankietowanych prowadzi swoją firmę od ponad 2 lat i doskonale już wie, jakimi cechami powinien charakteryzować się przyszły pracownik. Zdecydowaną większość z nich, bo aż 83% stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa, czyli zatrudniające poniżej 5 osób.

Elementy, na które pracodawca zwraca uwagę podczas rekrutacji pracownika.

Wiedza praktyczna sprawdzana podczas rozmowy

Zdecydowanie jest to element najistotniejszy dla pracodawcy. Prawie 75% badanych wskazało, że ponad wykształcenie ceni sobie umiejętności praktyczne. Ten etap rekrutacji w sposób najbardziej wiarygodny sprawdza przydatność pracownika na dane stanowisko. W praktyce większość firm przygotowuje do tego celu testy i zadania praktyczne.

Doświadczenie zawodowe

To drugi istotny element, który brany jest pod uwagę przy ocenie kandydata na stanowisko młodszego specjalisty SEO. Dwóch na trzech ankietowanych wskazało, że zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe działa na korzyść kandydata. Wynik ten nie jest niczym zaskakującym, zważywszy, że tzw. know-how jest najbardziej w cenie.

Zainteresowania

Bardzo często przyszły pracownik nie przywiązuje większej wagi do pola „zainteresowania” w swoim CV. Stąd w większości wypadków pojawiają się tam ogólniki typu sport, książki i podróże. Jak jednak wynika z naszych badań, co czwarty pracodawca z branży SEO zwraca na ten punkt szczególną uwagę.

Dlaczego?

Pracownik z pasją do swojego zawodu chętniej się kształci i dąży do samodoskonalenia. Z zainteresowaniem śledzi nowości, samodzielnie poszukuje rozwiązań.

Szkolenia i wykształcenie

Ta część życiorysu jest najmniej istotna dla pracodawcy. Jedynie 8 ankietowych wskazało, że podczas poszukiwania pracownika SEO zwraca uwagę na wykształcenie. Wynik ten nie jest niczym zaskakującym, gdyż w tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności praktyczne, a samo przebycie szkolenia nie świadczy jeszcze o przyswojeniu wiedzy z niego.

Kolejne z pytań, jakie zadaliśmy naszym ankietowanym, dotyczyło rodzaju zadań, z jakimi pracownicy radzą sobie najgorzej.

Kreatywność w pozyskiwaniu linków i organizacja czasu pracy

Blisko połowa ankietowanych zgodnie przyznała, że najgorzej wypada kreatywność i brak inwencji własnej w temacie pozyskiwania linków. Niewielu mniej pracodawców, bo aż 40% z nich, narzeka na brak umiejętności pracownika do zarządzania czasem własnym pracy.

Problemy z organizacją czasu pracy występują bardzo często na stanowiskach, gdzie brak jest dziennego harmonogramu pracy. W momencie, gdy pracownik sam z siebie nie wykonuje systematycznie swoich obowiązków, efektem końcowym staje się praca na tzw. „ostatnią chwilę”.

Rozmowa z klientem

To kolejny aspekt, na który pracodawcy zwrócili uwagę. Nieco ponad jedna trzecia z nich wskazuje na problemy w komunikacji pomiędzy pracownikiem SEO a klientem firmy.

Po części sytuacja ta może być wynikiem trudnych do zrozumienia dla klienta (zazwyczaj laika) zawiłości dotyczących pozycjonowania, osiąganych przez jego stronę pozycji w wynikach wyszukiwań. Nic też dziwnego, że często dochodzi do konfliktów na ścieżce zleceniodawca – firma pozycjonująca stronę.

Nie zmienia to jednak faktu, że pracodawcy oczekują od swoich pracowników, aby Ci potrafili w jasny i zrozumiały sposób komunikować się z klientem.

Samodzielność pracownika

To kolejny problem, z jakim spotyka się firma. Wśród ankietowanych aż 28% zgodnie przyznaje, że jego pracownicy nie są samodzielni.

Po części problem ten jest powiązany ze wspomnianym wcześniej brakiem kreatywności. Jeżeli pracownik czegoś nie wie, nie szuka samodzielnie rozwiązania, nie testuje pomysłów, to w efekcie jego praca zaczyna opierać się na realizacji sztywnych poleceń innych.

W pozostałej części tego pytania respondenci wskazywali jeszcze na braki w umiejętnościach technicznych swoich pracowników. Trochę ponad 18% z nich narzekało na problemy z optymalizacją stron lub konfiguracją skryptów. Nie dużo mniejszą trudność, specjalistom SEO, sprawia analiza danych własnych i konkurencji, ale także dobór właściwych słów kluczowych przez pracownika.

Czego zatem oczekują pracodawcy od osoby kandydującej na stanowisko młodszego specjalisty SEO?(pytanie miało formę otwartą)

Oczekiwania pracodawcy względem pracownika

 

Na to pytanie odpowiedzi udzieliło 64 respondentów. Zdecydowana większość z nich, bo blisko 60% podkreślała, że najistotniejsza jest kreatywność, zainteresowanie tematyką SEO oraz chęć ciągłego uczenia się i poszerzania swojej wiedzy. Nieco ponad 14% z badanych podkreśla, że wystarczy jedynie wiedza podstawowa z zakresu SEO, resztę umiejętności pracownik nabędzie już podczas pracy. Pracodawcy oczekują również zaangażowania w pracę, dyscypliny oraz rzetelności w wykonywaniu zadań.

Podsumowanie

W branży SEO liczy się przede wszystkim wiedza i umiejętności praktyczne. Żadne studia i książki nie nauczą tyle, co doświadczenie zdobyte podczas pozycjonowania stron. Z przeprowadzonej ankiety jasno wynika, że pracodawcy branży SEO ponad wszystko cenią sobie u przyszłego pracownika jego kreatywność, zaangażowanie w pracę oraz chęć ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Oczywiście wymagają minimum wiedzy podstawowej z tego zakresu, jednak wychodzą z założenia, że wszystkiego z czasem można się nauczyć, pod warunkiem, że się tego chce. Poszukują kandydatów wykazujących się samodzielnością w pracy oraz umiejętnością sprawnego komunikowania się zarówno z zespołem, jak i z klientem zewnętrznym.