Tabela aktualnych pozycji wybranej przez nas strony umożliwia wyświetlenie i analizę tylko fraz spełniających określone przez nas warunki. Filtry są wyjątkowo pomocne w przypadku monitorowania dużej liczby fraz. Poniżej znajduje się ich szczegółowy opis.

Dostępne w SeoStation filtry pozycji

  • Tylko ważne - wybieramy w ten sposób tylko frazy, które zostały przez nas oznaczone jako ważne i przy których znajduje się zielony symbol koła. Oznaczenie ich w ten sposób wpływa również na kolejność fraz w ramach każdej grupy - ważne frazy zawsze wyświetlają się jako pierwsze;
  • Tylko podstrony - wyświetlamy frazy, na które rankują podstrony serwisu, a nie strona główna. Wykrycie podstrony jest w SeoStation oznaczane symbolem "P" widocznym przy informacji o zajmowanej pozycji. Po najechaniu na ten symbol wyświetli się dymek z pełnym adresem podstrony;
  • Tylko mapy - po zastosowaniu tego filtra wyświetlimy frazy, dla których strona wyświetla się na mapkach;
  • Tylko wzrosty/Tylko spadki - to dość przydatny filtr pozwalający zorientować się w skali wahań pozycji. Dzięki niemu poddamy osobnej analizie frazy, których pozycje wzrosły lub spadły;
  • Tylko bez zmian - ten filtr z kolei wyświetla frazy na stabilnych pozycjach w stosunku do dnia poprzedniego;
  • Pozycje od... do... - tu można ustawić dowolny przedział w zakresie od 1 do 100. Możemy wybrać np. tylko frazy w top 10 albo w drugiej 50. 

Następnie możemy skorzystać z wyszukiwarki fraz, która przeszuka wyłącznie przefiltrowane wyniki. Dostępnych jest również kilka opcji sortowania malejąco lub rosnąco wg: ważności frazy, nazwy albo pozycji. Wszystkie opcje są dostępne w zakładce "Podsumowanie", tuż nad tabelą pozycji.

Filtry pozycji w SeoStation