Dzisiejszego wieczora branżę SEO obiegła ważna informacja o wprowadzeniu w narzędziach dla webmasterów opcji sprawdzenia, czy na stronę została nałożona ręczna kara.

Aby to sprawdzić, należy zweryfikować swoją stronę w narzędziach Google dla webmasterów i przejść do zakładki Ruch związany z wyszukiwaniem -> Działania ręczne. W przypadku braku ręcznych działań, pojawi się informacja:

Brak ręcznych działań antyspamowych

Jeśli jednak na stronę został nałożony filtr, w zakładce pojawi się informacja o jego powodzie oraz o tym, że kara dotyczy całego serwisu, czy tylko jego części. Poniżej widać przykład takiej informacji.

Potwierdzenie ręcznego filtra

Szczegóły zostały opisane na blogu Google.