Poniżej znajduje się lista ważniejszych zmian algorytmu w Google w 2013 r.. wraz z ich datami i oficjalnymi komunikatami na ich temat. Lista zmianach w poprzednich latach znajduje się w tym wpisie.

%table_google_updates_2013%