Poniżej znajduje się lista ważniejszych zmian algorytmu w Google w latach 2011-2012 wraz z ich datami i oficjalnymi komunikatami na ich temat. Daty oznaczone niebieskim kolorem nie są w 100% potwierdzone i mogą się różnić od rzeczywistych o kilka dni. Niektóre ze zmian były wdrażane przez dłuższy okres, dlatego podane tu terminy powinny być traktowane jako daty początkowe.

%table_google_updates_2011_2012%