Google wprowadza kolejne zmiany dotyczące kontroli i bezpieczeństwa przechowywanych danych zgromadzonych na temat użytkowników. Wszystkie podejmowane działania mają oczywiście związek z RODO (GDPR), czyli wejściem w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, które nastąpi 25 maja 2018 roku. Informacje o zmianach zostały rozesłane do użytkowników w formie mailowej.

W dniu dzisiejszym, w Google Analytics pojawiła się nowa funkcja, która będzie pozwalała na zarządzanie czasem przechowywania danych użytkowników i zdarzeń na serwerach Google. Dokładnie z dniem wdrożenia nowych przepisów, czyli od 25 maja, dane użytkowników będą przechowywane zgodnie z czasem, który zostanie ustawiony w koncie Google Analytics. Wszystkie starsze dane niż ustawiony okres będą automatycznie usuwane. Usunięcie danych nie będzie miało jednak wpływu na raporty, które tworzone są na podstawie danych zagregowanych.

Aby dokonać zmian ustawień czasu przechowywania danych należy po zalogowaniu się na konto GA przejść do zakładki Administracja - > Informacje o śledzeniu -> Przechowywanie danych.

Z menu należy wybrać okres przechowywania danych, które są wysyłane np. informacje powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami wyświetlania reklam. Nowe ustawienie zostanie wprowadzone po 24 godzinach.

Zgodnie z przekazanymi przez Google Analytics informacjami, jeszcze przed wdrożeniem RODO, zostanie dodane kolejne nowe narzędzie umożliwiające usuwanie użytkowników i danych z nimi powiązanych. Będzie ono funkcjonowało w oparciu o jeden z wielu popularnych identyfikatorów, który wysyłany jest do identyfikatora klienta Analytics np. standardowego pliku cookie, identyfikatora użytkownika (jeżeli jest on aktywny) lub identyfikatora aplikacji w przypadku korzystania z Google Analytics for Firebase.

Jak podkreślono w komunikacie wysłanym przez Google Analytics, zarówno klienci korzystający z Google Analytics, jak i Analytics 360, którzy korzystają z funkcji reklamowych, muszą przestrzegać zasad Google dotyczących zgody użytkownika na korzystanie z usług Google. Zasady Google dotyczące zgody użytkownika na korzystanie z usług Google są na bieżąco aktualizowane w celu dostosowania się do nowych wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Te zaś określają obowiązki użytkownika związane z ujawnianiem i uzyskiwaniem zgody od użytkowników końcowych witryn i aplikacji na obszarze EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).