W 2009 roku Google uruchomiło Google URL Shortener, czyli popularny skracacz linków. Narzędzie zostało przygotowane po to, aby ułatwić udostępnianie dla użytkowników długich linków, trudnych do zapamiętania, a jednocześnie dać możliwość mierzenia ruchu z nich.

W międzyczasie pojawiło się wiele alternatywnych do goo.gl usług, jak choćby Bitly czy Owl.ly. Zmienił się również sposób, w jaki użytkownicy Internetu przeszukują jego zasoby. 30 marca tego roku Google postanowiło zaprzestać wspierania goo.gl, aby w przyszłości ostatecznie je wyłączyć. W to miejsce zostaje wprowadzona nowa usługa o nazwie Firebase Dynamic Links (FDL).

Dokładnie od 13 kwietnia 2018 roku nie będzie już możliwości generowania nowych linków przez goo.gl. Dotyczy to anonimowych użytkowników oraz nowych, którzy dotąd nie generowali linków przez to narzędzie. Google zaleca w tym przypadku skorzystanie z Firebase Dynamic Links lub alternatywnych narzędzi np. Bitly. Użytkownicy, którzy już mają wygenerowane krótkie linki z goo.gl, będą mogli nadal korzystać z wszystkich funkcji dostępnych w konsoli, nie dłużej jednak niż do 30 marca 2019 roku. Po tym terminie dostęp do narzędzia, w tym zebranych danych i skróconych linków nie będzie już możliwy. Lista już istniejących linków nie zostanie również przeniesiona do Firebase. Dlatego też Google sugeruje, aby wyeksportować do tego czasu wszystkie informacje o nich z poziomu konsoli goo.gl.

Skrócone linki FDL będą automatycznie wykrywały urządzenie użytkownika, system operacyjny czy język i kierowały go do odpowiednio dopasowanej strony. Szczególnie przydatne będzie to w przypadku opcji „Pobierz” dla aplikacji. Użytkownik zostanie przekierowany do pobrania aplikacji właściwej dla jego urządzenia.

Po 30 marca 2019 roku, kiedy ostatecznie przestanie działać konsola goo.gl, wszystkie dotychczas skrócone nią linki będą nadal działały i przekierowywały do wskazanych miejsc docelowych.

 

źródło: https://developers.googleblog.com/2018/03/transitioning-google-url-shortener.html