Ostatnie tygodnie przyniosły wzmożoną aktywność użytkowników zajmujących się obsługą serwisów z przepisami na Forum pomocy Google dla Webmasterów. Na forum pojawiło się wiele wątków, w których webmasterzy skarżą się na usunięcie danych strukturalnych jak np. gwiazdki z wyników wyszukiwania oraz dopytują o powód nałożenia kar ręcznych za niepoprawne wdrożenie danych strukturalnych w obrębie ich serwisów.

Część ludzi informuje tylko o zniknięciu danych strukturalnych z wyników wyszukiwania, inni informują o otrzymanym powiadomieniu w zakładce kar ręcznych:

To: Webmaster of http://www.*****recipe.net/,

Google has detected structured markup on some of your pages that we believe violates our structured data guidelines. Because incorrect information lowers the quality of search results for users, rich snippets will not appear in Google Search results for pages with incorrect structured data markup. This manual spam action has been applied to ******recipe.net/. We suggest you update the incorrect structured data and file a reconsideration request once you have fixed your site. After we determine that you have complied with our guidelines, we will remove this manual action.

Za co można dostać karę?

Kary ręczne dla serwisów nakładane są za 2 typy wykroczeń oraz powodują zniknięcie wszelkich danych strukturalnych jak zdjęcia czy gwiazdki z wyników wyszukiwania. Wygląda na to, że najbardziej oberwały serwisy z przepisami oparte o Wordpressa z zainstalowanymi wtyczkami, które automatycznie generującymi mikrodane.

1. Błędne wdrożenie mikrodanych i „spam w danych strukturalnych”

Najczęstszym powodem nałożenia kary i otrzymania komunikatu jest błędne lub niepoprawne wdrożenie mikrodanych w obrębie serwisu.

Na przykład za niedopasowanie znaczników do typu treści i ich stosowanie na podstronach, na których nie powinny się one znajdować (znaczniki przepisu na stronie formularza kontaktowego), przesycenie danymi strukturalnymi (dane dot. organizacji, przepisu, artykułu na jednej podstronie).

Przy okazji otrzymania kary warto zapoznać się z wytycznymi Google dot. wdrażania mikrodanych w obrębie serwisu.

Problem wyjątkowo często występuje na stronach opartych o Wordpressa, z wtyczkami generującymi mikrodane dla przepisów. Wtyczki te doklejają znaczniki przepisów na wszystkich możliwych podstronach. Jest to oczywiście niezamierzone przez użytkowników działanie, jednak Google postanowiło zachęcić ich do poprawnego wdrożenia i usunięcie zbędnych znaczników poprzez nałożenie kar na ich serwisy. 

Problem jak na razie zdiagnozowano między innymi we wtyczkach (choć jest ich z pewnością więcej):

  • WP-Ultimate Recipe
  • Ziplist
  • Yummly
  • EasyRecipe Plus

2. Manipulowanie gwiazdkami

Wybrane wtyczki, które odpowiednio skonfigurujemy pozwalają na ustawienie maksymalnej oceny strony, bez możliwości jej oceny dla użytkowników.

Tak więc ustawiając raz ocenę przepisu na 5 gwiazdek, nasza strona zawsze będzie miała najwyższą ocenę. Google wychwyciło w jakiś sposób wszystkie podejrzane serwisy i nałożyło na nie kary za manipulowanie ocenami.

Zdejmowanie kary

Oczywiście karę ręczną można zdjąć. Należy przede wszystkim dokładnie przeczytać komunikat i zdiagnozować za co dokładnie na serwis owa kara została nałożona. Część użytkowników po pomoc udaje się na w/w Forum pomocy Google dla Webmasterów, gdzie moderatorzy pomagają zdiagnozować problem.

Z pewnością warto przeanalizować wybrane widoki serwisu - jak widok postu, strony, kategorii czy przepisu i zweryfikować poprawność wdrożenia i odpowiedniego dopasowania rodzaju mikrodanych. Tutaj może przydać się narzędzie do testowania poprawności wdrożenia mikrodanych: https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/

Po zdiagnozowaniu należy pozbyć się elementów, które zawiniły i wysłać prośbę o ponowne rozpatrzenie.

Przydatne linki

Forum webmasterów: https://productforums.google.com/forum/#!forum/webmasters

Kilka tematów użytkowników (w ciągu miesiąca pojawiło się ich znacznie więcej):
Temat 1, temat 2, temat 3, temat 4, temat 5,

Forum Wordpressa z tematem użytkownika, który zdjął karę ręczną za niepoprawne wdrożenie danych strukturalnych (wtyczka EasyRecipe): https://wordpress.org/support/topic/google-ban

Zbiór informacji na temat microdanych:
https://developers.google.com/structured-data/rich-snippets/recipes