W swoim wystąpieniu podczas niedawnego Pubconu Gary Illyes z Google poświęcił danym strukturalnym sporo czasu i uwagi. Generalnie podkreślił ich znaczenie, zwracając uwagę na fakt, że wiele nowych funkcji wyszukiwania w Google bazuje właśnie na danych strukturalnych. Gary potwierdził również, że wdrożenie takich danych ułatwi robotom Google zrozumienie tego, o czym traktuje dana strona.

Na koniec ważny cytat dotyczący użycia schematu danych strukturalnych:

„Nie myślcie wyłącznie o danych strukturalnych, które udokumentowaliśmy na stronie developers.google.com. Pomyślcie o dowolnym schemacie ze schema.org, którego moglibyście użyć na waszych stronach. To pomoże nam lepiej zrozumieć wasze strony i niebezpośrednio, w pewnym sensie, prowadzi do wyższych wyników, gdyż możemy je (strony) łatwiej sklasyfikować”.

Wypowiedź Garego w oryginale: ‘And don’t just think about the structured data that we documented on developers.google.com. Think about any schema.org schema that you could use on your pages. It will help us understand your pages better, and indirectly, it leads to better ranks in some sense, because we can rank easier’.

Źródło cytatu i informacji: http://www.thesempost.com/adding-structured-data-helps-google-understand-rank-webpages-better/