Znasz E-A-T? Czyli jak Google ocenia jakość strony internetowej
Wdrożenie algorytmu Medic Update w 2018 roku całkowicie zmieniło świat digitalu. Setki tysięcy stron straciło swoją widoczność, a ich reputacja została mocno nadszarpnięta. Wówczas sięgnięto do dokumentów utworzonych i udostępnionych kilka lat wcześniej przez Google. Odnosiły się one przede wszystkim do wskaźników jakości. W jednym z nich pojawiła się zasada EAT będąca przedłużeniem wewnętrznych wytycznych Google, którymi należy kierować się podczas optymalizacji strony i tworzenia wysokiej jakości treści.
Czego dowiesz się z artykułu?
W niniejszym artykule dowiesz się, czym jest zmora SEO, czyli słynny system oceny jakości witryny EAT. Poznasz parametry, na które należy zwrócić uwagę tworząc treści w ramach jego wytycznych, a także dowiesz się, jak zastosować je w praktyce. Dodatkowo znajdziesz kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę, podczas tworzenia wiarygodnych stron internetowych. 
Czym jest EAT?
 


EAT to system oceny jakości wybranej witryny. Jego akronim pochodzi od:
 • Expertise (Ekspertyza/Specjalizacja)
 • Authoritativeness (Autorytet)
 • Trustworthiness (Wiarygodność/Solidność/)
Czasem przedstawiany jest w przystępniejszej, polskiej formie jako JEDZ, czyli:
 • Jakość
 • Eksperckość
 • Dobre imię
 • Zaufanie
W przypadku tego rozwinięcia do czynienia mamy z jakością, która nie jest uwzględniana w oryginalnym akronimie. Specjaliści przywołują ją jako wartość nadrzędną, do której powinno się dążyć w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników. Warto dodać, że jakość w przypadku każdej strony mierzona jest inaczej. 
Z tego powodu tak ważne jest przestrzeganie zasady EAT oraz jej szczegółowych wytycznych. Zapoznać się z nimi można poprzez lekturę The Search Quality Evaluator Guidelines. My jednak postaramy się przybliżyć je w bardziej przystępny i skondensowany sposób.
Parametry EAT
Parametry EAT mają bezpośredni wpływ na jakość contentu na stronie internetowej. Określając je mamy możliwość tworzenia treści, które są nie tylko widoczne, ale również cenione przez użytkowników.
Ekspertyza
Parametr ten odpowiada za poziom specjalizacji naszych treści. Za wysokość ekspertyzy odpowiada osoba tworząca content oraz to, jaką wiedzę i wykształcenie posiada oraz jakie ma doświadczenie w danym temacie. Parametr specjalizacji jest tym wyższy, im większy autorytet ma osoba odpowiadająca za treści. Istnieją jednak wyjątki, dzięki którym możemy być potraktowani łagodniej przez wyszukiwarkę. Chodzi o tzw. tematy życiowe, w których ktoś opisuje jednostkowe zdarzenia i codzienne sprawy. Przykład stanowią fora internetowe skupione wokół wąskiej tematyki, na których użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami
Autorytet
W ramach zasady EAT autorytet odnosi się przede wszystkim do osoby autora treści i tego, z jakich źródeł czerpie swoją wiedzę. Wiarygodność autorytetu najlepiej budować w oparciu o recenzje i opinie jego prac w środowiskach eksperckich. Im są one lepsze, tym większym uznaniem będzie się cieszyła osoba odpowiadająca za treści na naszej stronie internetowej. Jeśli ludzie znają dany autorytet i uznają go za lidera w danej branży, tak samo będzie pozycjonowała go wyszukiwarka. 
Wiarygodność 
Przez wiarygodność należy rozumieć przejrzystość i legalność informacji zawartych na stronie internetowej. Do podnoszenia jej służyć może zawieranie notek na temat autora bądź odnośników potwierdzających autentyczność jego słów. Ważne są również zewnętrzne źródła informacji. Jeśli treści na witrynie tworzone są przy opieraniu się na wiedzy pochodzącej z innych, sprawdzonych stron, tym większa będzie ich wiarygodność. 
Przypisy do artykułu w Wikipedii
                                   Źródłohttps://pl.wikipedia.org/wiki/Optymalizacja_dla_wyszukiwarek_internetowych

EAT w praktyce
Stosowanie EAT w praktyce polega przede wszystkim na prezentowaniu użytkownikom fachowej wiedzy, dającej się potwierdzić przez ekspertów. Wiarygodny content przede wszystkim powinien być prezentowany na stronach określanych mianem YMYL – Your Money or Your Life. Treści zawarte na tego typu witrynach mogą mieć wpływ na odwiedzające je osoby, zwłaszcza na podjęte przez nich decyzje związane z życiem lub pracą.
Do tego typu stron należą m.in. 
 • strony organów rządowych,
 • witryny z poradami prawnymi,
 • portale informacyjne,
 • sklepy internetowe.
W praktyce EAT powinien być wdrażany po wcześniejszym audycie strony, a także określeniu celów, jakie są realizowane na witrynie. Wśród najpopularniejszych pojawia się m.in.
 • przekazywanie informacji,
 • udostępnianie zdjęć i filmów,
 • rozrywka,
 • sprzedaż,
 • wyrażanie opinii.
Algorytmy Google sprawdzają poszczególne strony, jak dobrze realizują założone przez siebie cele i czy są w tym wiarygodne. Im lepsza jest jakość prezentacji oraz sposób ich prezentacji, tym ocena jakości danej strony witryny rośnie. 
Czynniki wspierające tworzenie treści w ramach EAT
Rating strony internetowych tworzonych w ramach zasady EAT można podnosić również za pomocą czynników, które naturalnie go wspierają. Oprócz wcześniej wspomnianego celu pojawia się tam również:
 • wizerunek autorów i reputacja
 • aktualność,
 • możliwość kontaktu.
Wizerunek autorów
Najbardziej wiarygodne są witryny, które udostępniają informacje na temat swojej działalności. Może to być np. kilka słów o autorach artykułów, zakładka O NAS prezentująca osoby zatrudnione w firmie lub portfolio wypełnione zrealizowanymi projektami. Reputację wzmacniają również pozytywne opinie oraz rekomendacje pochodzące z zewnątrz np. mediów społecznościowych bądź pism branżowych. 
Sekcja About w witrynie Google
Źródło: https://about.google/our-story/
 
Aktualność
Wysokiej jakości informacje – aktualne informacje. Dlatego należy nasycać witrynę nowym contentem, przy jednoczesnej utylizacji starego i nieaktualnego. Może się to odbywać na blogu poprzez audyt konkretnych artykułów lub sprawdzenie aktywności linków, które przypinaliśmy do wybranych źródeł w przeszłości.
Możliwość kontaktu
Aby jeszcze bardziej podnieść wiarygodność strony internetowej, warto potwierdzić możliwość kontaktu z jej autorami bądź twórcami, którzy zamieszczają na niej content. Najlepiej, jeżeli może się to odbyć poprzez telefon, e-mail bądź kontakt bezpośredni w wyszczególnionej siedzibie firmy.