Dwie nowe funkcjonalności zostały właśnie wdrożone w SeoStation. Pierwsza z nich to możliwość włączenia wyświetlania adresu URL dla danej frazy bezpośrednio w widoku wszystkich fraz dodanych dla danej strony. Umożliwia to weryfikację adresów URL bez konieczności najeżdżania kursorem na ikonę “P” informującą o zmianie podstrony. Dodatkowo obok wyświetlanego URL-a umieściliśmy ikonę umożliwiającą szybkie skopiowanie całego adresu do schowka. W przypadku zmiany podstrony,  poprzedni adres zostanie wyświetlony bezpośrednio pod URLem dla aktualnej pozycji. Aby włączyć wyświetlanie adresów URL, przejdź do wybranej strony dodanej w SeoStation i kliknij przycisk “URL” na górnym pasku, obok trybu edycji.

Druga funkcja, z której możecie teraz korzystać to podglądowe wykresy pozycji (desktop) strony dla danej frazy z 7 ostatnich dni. Wykresy znajdziecie przechodząc do widoku dodanej strony i wyświetlając listę dodanych do niej słów kluczowych. Dzięki temu szybko zlokalizujecie frazy, w przypadku których nastąpiły znaczące zmiany pozycji.