SearchMetrics opublikowało właśnie ranking czynników wpływających na pozycję w Google. Przed zapoznaniem się z nim należy mieć na uwadze, że został on opracowany na podstawie wyników w USA, a nie Polski. Trzeba również zwrócić uwagę na sposób, w jaki dane te zostały zebrane i przeanalizowane, ponieważ nie każdy z wymienionych tu czynników może faktycznie mieć jakikolwiek wpływ na ranking. W celu przygotowania zestawienia, wybrano kilkadziesiąt czynników i porównano ich obecność na stronach na wysokich pozycjach wraz z tymi, których pozycje były odległe.

Pełna analiza jest dostępna pod adresem http://www.searchmetrics.com/en/services/ranking-factors-2013/ a poniżej zamieszczamy graficzną prezentację rankingu.

Z analizy wynika, że największą wartość dla Google mają czynniki społecznościowe - charakterystyczne dla stron na wysokich pozycjach w Google sa wzmianki na Google+, Facebooku, Tweeterze, a nawet w serwisie Pinterest. Profil backlinków i czynniki on-site spadają na dalsze miejsca, jeśli chodzi o ich wpływ na ranking.

A co Wy sądzicie o takim sposobie analizy i rzetelności zaprezentowanych tu wyników?