Z przyspieszonych stron mobilnych korzysta coraz więcej webmasterów. Popularność technologii sprawiła, że Google podjęło decyzję o rozszerzeniu możliwości analizy wyszukiwanych fraz w Google Search Console o dane związane z AMP. Statystyki możemy zestawić z pozostałymi parametrami strony, co daje nam możliwość łatwego porównania generowanego ruchu.

 

Statystyki wyszukiwania strony w Google Search Console zostały rozszerzone o możliwość filtrowania danych związanych z AMP. Wszelkie informacje odnaleźć można w szczegółowych informacjach związanych ze sposobem wyszukiwania witryny przez użytkowników. Lista filtrów została poszerzona o sortowanie według treści AMP, co pozwoli ocenić trafność wprowadzonego rozwiązania pod względem generowania ruchu i wpływu na pozostałe parametry strony.

Dokładną lokalizację opisywanego filtra prezentuje poniższy zrzut ekranu:

(Źródło : searchengineland.com)

 

Jak dowiadujemy się z oficjalnego profilu Google na Google+: „Dla ułatwienia analizy danych wyszukiwania związanych z AMP, od teraz możecie płynnie przechodzić pomiędzy szczegółowymi statystykami posiadanych stron AMP, a standardowymi wynikami wyszukiwania.”

 
Wprowadzenie AMP miało znacznie przyspieszyć mobilną wersję strony internetowej, co powinno bezpośrednio rzutować na współczynnik odrzuceń i inne wskaźniki. Do tej pory mogliśmy zaimplementować technologię AMP, jednak nie mieliśmy dokładnego potwierdzenia tego, czy odniosło to zamierzony skutek. Dzięki możliwości danej przez Google jesteśmy w stanie w łatwy sposób oszacować, czy zastosowana przez nas technologia przyczyniła się do poprawy statystyk, czy działania okazały się zbędne.