Narzędzie SEO · Sprawdzaj pozycję stron w Google · Monitoring pozycji SeoStation

Regulamin Serwisu SeoStation

Serwis SeoStation jest prowadzony przez firmę Wake App Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000414216, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym 5000 zł, nr NIP 739-385-34-23, nr REGON 281381151, zwaną dalej Administratorem lub Właścicielem.

 • Serwis - zestaw stron internetowych dostępnych w ramach/obrębie domeny seostation.pl.
 • Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jego usług poprzez rejestrację konta w systemie informatycznym Serwisu w imieniu własnym lub przedsiębiorstwa, którego jest przedstawicielem.
 • Wersja darmowa - zestaw usług świadczonych w ramach Serwisu bez pobierania opłat.
 • Wersja płatna - zestaw usług świadczonych w ramach serwisu, za które naliczane są cykliczne bądź jednorazowe opłaty zgodnie z ofertą dostępną na stronach Serwisu.
 • Okres testowy - darmowa wersja serwisu z funkcjonalnością wybranej Wersji płatnej.
 • Panel - zamknięta część Serwisu dostępna jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych.

Część I - Polityka prywatności i ochrona danych

Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa Użytkowników Serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie Użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z Serwisu.

 1. Serwis pod żadnym pozorem nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane za pomocą systemu informatycznego działającego w ramach Serwisu. Dane dotyczące stron internetowych podawane przez Użytkownika i gromadzone przez Serwis w celu realizacji usług stanowią własność majątkową Użytkownika i bez jego zgody nie mogą być udostępniane w jakiejkolwiek formie.
 2. Rejestracja w Serwisie oraz dostęp do danych dotyczących stron internetowych podawanych przez Użytkownika na stronach panel.seostation.pl oraz klient.seostation.pl są chronione za pomocą szyfrowania komunikacji (certyfikat SSL).
 3. Informacje podawane przez Użytkownika podczas rejestracji, takie jak adres e-mail oraz imię będą wykorzystywane przez Administratora do komunikacji z Użytkownikiem drogą elektroniczną.
 4. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłane wiadomości e-mail mogą mieć charakter informacyjny, edukacyjny, a także handlowy. Użytkownik może wyłączyć powiadomienia w Panelu w zakładce Ustawienia/Powiadomienia oraz Ustawienia/Newsletter.
 5. Użytkownik, w trakcie rejestracji konta w Serwisie, dobrowolnie podaje dane osobowe w celu zawarcia umowy na świadczenie usługi SeoStation.pl. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wake App Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696;
  2. inspektorem ochrony danych w Wake App Sp. z o.o. jest Grzegorz Figoń, iod@wakeapp.pl, tel. 602 481 850;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i są niezbędne w celu wykonania umowy na świadczenie usługi SeoStation.pl, polegającej na monitoringu pozycji w wyszukiwarkach i prezentacji efektów pozycjonowania stron internetowych, dostępnej pod adresem https://www.seostation.pl oraz poprzez aplikację mobilną w systemach iOS i Android na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: a) pracownicy firmy Wake App Sp. z o.o. w celu realizacji usług wynikających z umowy; b) osoby, którym samodzielnie udzieli Pan/Pani dostępu do usługi poprzez stworzenie tzw. subkonta; c) biuro rachunkowe obsługujące rozliczenia spółki Wake App. Sp. z o.o.;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i świadczenia wynikających z niej usług;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu poprawienia swoich danych może Pan/Pani zalogować się do swojego konta SeoStation.pl na stronie https://panel.seostation.pl i w zakładce Ustawienia: https://panel.seostation.pl/ustawienia dokonać zmiany danych. W celu usunięcia konta wraz z podanymi danymi należy napisać zgłoszenie będąc zalogowanym na swoje konto, pod adresem: https://panel.seostation.pl/kontakt. W celu przypomnienia danych logowania należy skorzystać ze strony: https://www.seostation.pl/przypomnienie-hasla.html Należy mieć na uwadze, że w trakcie usuwania konta SeoStation.pl Pana/Pani dane rozliczeniowe, które mogą zawierać dane osobowe, nie zostaną usunięte, jeśli Pan/Pani dokonywał/a płatności za usługę SeoStation.pl. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do rezygnacji z części usługi w zakresie otrzymywania powiadomień e-mail z tzw. Bazy wiedzy, wyłączając odpowiednią opcję pod adresem https://panel.seostation.pl/ustawienia,newsletter oraz włączenia/wyłączenia powiadomień o innych usługach (Alerty, Raporty, Kosztorysy) pod adresem https://panel.seostation.pl/ustawienia,powiadomienia;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie rejestracji w serwisie SeoStation.pl i niemożność korzystania z usługi;
  10. Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 6. Serwis korzysta z narzędzi gromadzących dane statystyczne, do celów reklamowych lub pomagających Administratorowi w optymalizacji treści serwowanych Użytkownikowi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag oraz innych narzędzi analityczno-optymalizacyjnych, które zostały zainstalowane w obrębie witryny Serwisu. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć tego typu narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub w inny sposób zmienić ustawienia używanej przeglądarki. Użytkownik może również ustawić odpowiedni poziom ochrony i uprawnień swojego konta Google, Facebook i innych dostawców.
 7. Serwis stosuje mechanizm "cookies". Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.
 8. Serwis używa systemu komentarzy serwisu społecznościowego Facebook.com. Komentowanie wpisów w zakładce Baza wiedzy jest dostępne dla osób zalogowanych w systemie Facebook.com. Administrator posiada możliwość moderowania komentarzy dodawanych przez Użytkowników i zastrzega sobie prawo do ukrywania/usuwania komentarzy, które nie wnoszą żadnej wartości merytorycznej, przeszkadzają w dyskusji, mają charakter reklamowy, są obraźliwe dla innych użytkowników lub Administratora, zawierają wulgaryzmy, naruszają dobro marki SeoStation lub innych marek Administratora.

Część II - Rodzaje usług i rozliczenia

 1. Użytkownik rejestrujący się w Serwisie, w celu skorzystania usług opisanych w ofercie, dokonuje wyboru jednej z docelowych Wersji płatnych, zaczynając od Okresu testowego wybranej wersji. Okres testowy trwa 14 dni, jest pozbawiony wszelkich opłat i nie zobowiązuje Użytkownika do przyszłych płatności na rzecz Administratora.
 2. Po zakończeniu Okresu testowego Użytkownik może przedłużyć okres obowiązywania pakietu (możliwe okresy to: miesiąc, kwartał, pół roku, rok) dokonując płatności za wybraną Wersję płatną. Użytkownik może również dokonać płatności przed końcem Okresu testowego, nie tracąc jednocześnie pozostałych do wykorzystania dni Okresu testowego.
 3. Wersja darmowa Serwisu posiada ograniczony zakres usług, a w szczególności umożliwia monitoring pozycji wyłącznie 3 fraz kluczowych, posiada 3-miesięczny okres przechowywania danych.
 4. Ceny podane w ofercie na stronach Serwisu lub wysyłanych informacjach handlowych są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT.
 5. Użytkownik wybierający Wersję płatną lub dokonujący zmiany z Wersji darmowej/Okresu testowego na Wersję płatną zobowiązuje się do uiszczenia płatności na rzecz Administratora, wybierając jedną z dostępnych form płatności:
  1. jednorazowa płatność za wybrany okres rozliczeniowy za pomocą systemu PayU do wyboru:
   • szybki przelew (transfery) elektroniczny,
   • przelew bankowy/pocztowy na podstawie druku z danymi do przelewu,
   • płatność kartą płatniczą/debetową/kredytową.
  2. automatycznie odnawialną subskrypcję, obsługiwaną przez system PayU. W przypadku wyboru automatycznie odnawianej subskrypcji Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności w zależności od dokonanego wyboru co miesiąc/kwartalnie/co pół roku/rocznie w kwotach zgodnych z cennikiem, zamieszczonym pod adresem https://www.seostation.pl/wersje.html lub kwocie uzgodnionej z Administratorem w przypadku posiadania pakietu indywidualnego. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Administratora. Aby anulować automatycznie odnawialną subskrypcję, należy wyłączyć tę opcję w zakładce Płatności dostępnej po zalogowaniu do Panelu. Wyłączenie subskrypcji spowoduje, że system nie naliczy i nie pobierze kwoty płatności za kolejny okres rozliczeniowy.
  3. płatność na podstawie faktury z 14-dniowym terminem płatności. W celu zamówienia i opłacenia usługi na podstawie faktury, należy skontaktować się z biurem obsługi Serwisu pod adresem https://www.seostation.pl/kontakt.html
 6. Wybrana Wersja płatna jest dostępna od momentu zaksięgowania płatności za usługę i obowiązuje przez okres oraz w zakresie podanym w ofercie, z której skorzystał Użytkownik. Po upływie okresu, na jaki została wykupiona Wersja płatna, automatycznie przywrócona zostaje Wersja bezpłatna, chyba że Użytkownik dokona wcześniejszego przedłużenia i opłacenia okresu korzystania z Wersji płatnej. Przed upływem okresu, na który została wykupiona Wersja płatna, Użytkownik otrzyma informację o zamówieniu usługi na kolejny okres drogą elektroniczną, dzięki czemu będzie mógł odpowiednio wcześnie dokonać przedłużenia okresu obowiązywania Wersji płatnej.
 7. Serwis wystawia faktury VAT podmiotom gospodarczym, po dokonaniu płatności za usługę. Aby otrzymywać faktury należy uzupełnić, w zakładce „Płatności”, następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP oraz adres.
 8. Przez okres 24 miesięcy od momentu wykupienia Wersji płatnej Użytkownik otrzymuje dodatkowe, przyznawane co miesiąc zwiększenie limitu monitorowanych fraz za nieprzerwane korzystanie z Wersji płatnej. Premie fraz są różne dla różnych Wersji płatnych, a aktualne liczby premiowanych fraz można sprawdzić na stronie: https://www.seostation.pl/wersje.html. W przypadku wygaśnięcia Wersji płatnej, przerwy pomiędzy kolejnymi okresami zakupu Wersji płatnej premiowane frazy przepadają i będą naliczane od nowa. W przypadku zmiany pakietu na niższą wersję Wersji płatnej premiowane frazy za lojalność są naliczane względem aktualnych limitów prezentowanych w ofercie. W przypadku zmiany pakietu na wyższą Wersję płatną premiowane frazy zostaną naliczone z zachowaniem bonusów uzyskanych w ramach poprzednich pakietów oraz będą powiększane o bonusy wynikające z zakupu nowego pakietu.
 9. Każdy zarejestrowany użytkownik Serwisu otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z aplikacji mobilnej SeoStation, zgodnie z ofertą i dostępnością na wybrane urządzenia i systemy opisane na stronie http://www.seostation.pl/aplikacja.html. Aplikacja mobilna umożliwia monitoring dla liczby fraz, jaką Użytkownik ma podaną w aktualnie posiadanym pakiecie.

Część III - Zasady świadczenia usług, odstąpienie od usługi, odpowiedzialność

 1. Użytkownik może zarejestrować jedno konto w Serwisie. W przypadku stwierdzenia rejestracji wielu kont przez jednego Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania kilku albo wszystkich kont lub skasowania danych pozostawionych przez Użytkownika oraz informacji zgromadzonych w ramach korzystania z usług Serwisu.
 2. Okres przechowywania danych dotyczących stron podawanych przez Użytkownika, a w szczególności informacji zebranych w celu monitorowania pozycji, jest zgodny z okresem podanym w ofercie na stronie https://www.seostation.pl/wersje.html.
 3. Wygaśnięcie terminu obowiązywania Wersji płatnej nie powoduje utraty danych zgromadzonych w ramach korzystania z usługi. Dane te stają się jednak niedostępne do momentu przywrócenia Wersji płatnej posiadającej co najmniej taki sam zakres świadczonych usług. W czasie od wygaśnięcia terminu obowiązywania danej Wersji do opłacenia usługi, dane stron, które wykraczają poza możliwości pakietu nie będą gromadzone.
 4. Serwis nie ogranicza liczby monitorowanych stron, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć liczby fraz dostępnych do monitoringu w wybranym pakiecie.
 5. Jeśli Użytkownik posiadający aktywną Wersję płatną zdecyduje się na skorzystanie z innej Wersji płatnej o szerszym zakresie usług, to płatności uiszczone na rzecz poprzedniej wersji nie przepadają. Wpłacone środki wydłużają termin obowiązywania ostatnio nabytej Wersji płatnej w sposób proporcjonalny do wpłaconych dotychczas kwot i stopnia wykorzystania poprzedniej wersji posiadanej usługi.
 6. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi w terminie 14 dni od momentu jej opłacenia. Rezygnację należy wysłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://www.seostation.pl/kontakt.html.
 7. Administrator prześle potwierdzenie przyjęcia rezygnacji niezwłocznie po jej otrzymaniu na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie.
 8. W przypadku terminowego złożenia rezygnacji z usługi, Administrator zwróci Użytkownikowi kwotę płatności za usługę w ciągu 14 dni od złożenia rezygnacji.
 9. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie poprzez interfejs Panelu. Zabronione jest automatyczne logowanie do Panelu i kopiowanie danych poprzez zewnętrzne skrypty bez pisemnej zgody Administratora.
 10. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz słów kluczowych monitorowanych przez Użytkownika w ramach usług Serwisu.
 11. Administrator nie odpowiada za utratę danych Użytkownika spowodowaną celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej, czyli awarii sprzętu komputerowego, przerw w dostawie prądu i sieci internet.
 12. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.

Data aktualizacji: od 21 maja 2021